This is a memorial publication compiled to the grand 15th anniversary party 1990.

Minnesskrift inför klubbens 15-årsjubileum 1990

 Förord

Så har åter ett antal år förflutit i klubbens historia och i enlighet med den tradition Pson grundade vid 10-årsjubiléet har föreliggande skrift sammanställts. För att nya medlemmar ska få en inblick i klubbens förflutna bifogas även skriften från förra jubiléet som faksimilutgåva.

Mycket har hänt inom krocket-"sfären" de senaste 5 åren. Sporten har fått en riksorganisation (Svenska Croquetförbundet) och årliga Svenska mästerskapstävlingar. Materialutvecklingen har lett till införandet av klubbor och klot i Delrin och liknande syntetmaterial med häpnadsväckande förbättringar i slagprecisionen som följd.

För krocketklubben R.Å.S.O.P.'s vidkommande har dessa förändringar lett till fundamentala omvälvningar i klubbens verksamhet. Stadgarna är alltjämt lika eviga som de alltid har varit men våra spelregler har efter långa diskussioner och förhandlingar närmat sig Svenska Croquetförbundets regler. Begreppet "fri croquering" har trots många medlemmars misstänksamhet blivit en livsviktig krydda i våra egna mästerskapstävlingar och de nya klubborna och kloten i Delrin har plötsligt fått berörda myndigheter att börja ropa på vapenlicens och slutanvändarintyg.

Som paprika i risotton (Tom's klot på ändpinnen, pricken över i, kronan på verket etc.) framträder klubbens värdskap för Svenska Krocketmästerskapen 1987. Arrangemanget var mycket lyckat och som artiga värdar nöjde vi oss med att placera oss som 2:a i lagtävlingen respektive 6:a individuellt. När detta skrivs håller medlemmar som bäst på att undersöka möjligheterna att ännu en gång låta R.Å.S.O.P. stå som värdar för ett SM.

Till sist: Trots alla förändringars vindar som har blåst över Östeuropa och bågskyttebanan är vi nog de flesta medlemmar på det klara med att krocketmatcher bäst spelas under loppet av 6-8 timmar, på kraftigt kuperade spelplaner med djupa sorkhål, vattenfyllda diken och pilsnerbacken inom räckhåll.

Håkan Linderhed

1985

Klubbens 10-årsjubileum firades med en rafflande jubileumsmatch följd av en förträfflig fest. Som ny medlem antogs Mats Karlsson sedan han på ett förtjänstfullt sätt stått som värd för vårmästerskapet. Mats gjorde dock en ny upptäckt inom området "Skurhinkars smältpunkt" sedan han i ett ögonblick av tillfällig förvirring överförde falukorven (till mästerskaps-risotton) direkt från stekpannan till hinken. Inför vårmästerskapen hade dessutom Göran Rune förvissat sig om att lämpligt krocketväder skulle råda genom en beställning till SMHI.

Lite senare under året antogs även Anders Weister och Gunnar "Gugge" Bergstedt som nya medlemmar efter att de som inträdesprov startat en hätsk insändardebatt i Corren. Det första SM:et gick av stapeln i Södertälje med P-son och Jan Insulander som observatörer för R.Å.S.O.P.'s räkning vilket gav mersmak varför klubben började utreda värdskapet för ett SM i Linköping 1987. En annan följd av SM-bevakningen var att blickarna började riktas mot Delrin som ersättning för våra kära, biologiska klubbor och klot. I slutet av året gick klubben in i Svenska Croquetförbundet.

Ny medlem i oldboy-sektionen blev Carl-Magnus Werner. 1985 var även året då "diger-lunta"-inflationen satte fart på allvar. Alla former av ansökningar inom klubben började utföras i form av allt större lådor fyllda med de mest kryptiska och oanvändbara föremål.

1986

Efter att DE TIO sanktionerat både sak- och princip-frågan beslutades om att ändra klubbens spelregler så att endast de av Svenska Croquetförbundet tillåtna klubborna och kloten får användas för spel.

Gabriel Romanus blev av ett enhälligt klubbmöte omyndigförklarad efter att han lagt förslaget om att förpassa även folkölet till Systembolaget. Pilsnerkrisen allvarligare än någonsin!

Beställning lades in på klubbens 30 första Delrinklot.

Tom Rindborg kände sig mogen för att inträda i Oldboyssektionen vilket föranledde dåvarande sekreteraren att notera: "Tom's Oldboysansökan befanns i sin futtiga ynklighet (13 ord) vara en provokation mot klubben. Den mikroskopiska handlingen vibrerade av Brownska rörelser och diffunderade plötsligt in i Herrgårn's kakelugn".

Som nya medlemmar upptogs John Stjernfalk och Jörgen Svensson. Deras inträdesprov var bygget av en synnerligen elegant vagn för pilsnerbackar, klubbor, klot m.m. Grundritningen var hämtad från den ryska pansarvagnen T-72 vilken dock kunde hänföras till "lätta kavalleriet" vid en jämförelse med R.Å.S.O.P.'s vagn.

På sista årsmötet före sommaren tog Claes Nycander avsked för att fara till Stanford som krocketambassadör och i viss mån även för någon form av studier. Under hösten utspelade sig uppslitande diskussioner om regler och stadgar. I korthet blev resultatet några ändringar i reglerna för att tillåta fri croquering och därmed ge medlemmarna en möjlighet att träna inför SM.

Vid det SM som spelades 1986 vann Mats Thilén. Han spelade dock för föreningen Högantorp varför R.Å.S.O.P.'s årsmöte beslutade att vinsten ej räknades. Jan Insulander blev dock glädjande 5:a, tävlandes för R.Å.S.O.P.

I slutet av året lyckades Tom äntligen bli Oldboy, givetvis med hjälp av en "diger lunta".

1987

Detta år antogs Martin Lindblom som ny medlem. Hans medlemsansökan bestod av runor inristade i ett stycke nötchoklad och torde vara klubbens första ätbara medlemsansökan. Nya medlemmar blev även Ola Widin och Pär "Cson" Carlsson.

En anmärkningsvärd skandal gjorde sig P-son skyldig till när han i en skrivelse föreslog att betydelsen av klubbens namn medelst genmanipulation skulle förevigas i form av mönster på vingarna hos vissa tropiska fjärilar. Rådigt ingripande av årsmötet ledde till en brevanalys vari mötets farhågor angående förslagsgivarens tillstånd besannades. Enligt protokollet kände sig mötesdeltagarna, vid tanken på de fel eventuella mutationer skulle kunna introducera, "likt tillspillogivna rudiment fyllda med vacuum och smält bly".

Den stora begivenheten detta år var givetvis arrangemanget av SM. Allting gick som smort och inte ens det faktum att en av DE TIO spelade för Högantorp i den individuella tävlingen kunde spoliera klubbens belåtenhet. Som nya Oldboys invaldes Anders Weister, John Stjernfalk och Patrik Gustafsson. Två nya provmedlemmar antogs: Per Tengå och Anders Jönsson. Som inträdesprov fick de i uppdrag att konstruera en smidig "pocket-Court", dvs en anordning för att snabbt och enkelt mäta upp de rätta måtten för en krocketbana enligt SM-reglerna.

1988

Som ny medlem valdes Jonas "Tintin" Danielson in på prov. Årsmötet befann att anskaffande och iordningställandet av en Huskvarna handgräsklippare med lackering i R.Å.S.O.P.'s färger, stänkskärm och kardanupphängd flaskhållare vore ett lämpligt inträdesprov.

Håkan Näsberg och Göran Rune invaldes i Oldboyssektionen efter sedvanliga "digra luntor". Tendensen var dock att luntorna åter började minska i digerhet måhända på grund av att den mesta bråten redan rensats ut från medlemmarnas kyffen.

1989

Debatten om bevarandet av R.Å.S.O.P.'s innebörd sköt ny fart. P-son hade inte gett upp sin idé och föreslog dessutom att medlemmarna dagligen borde gå och mumla innebörden för sig själva. Årsmötets dom var obeveklig. Förslagsställaren borde betraktas som en säkerhetsrisk och iföras en tvångströja, lämpligen av lammull och med brodyr.

Tre nya provmedlemmar antogs: Mikael Rylander, Mats Holgén och Ola Billing. Mats blev ordinarie medlem efter att ha anordnat sillis till VM. Inträdesprovet för Mikael beslutades att bli uppsättandet av R.Å.S.O.P.'s emblem på stugan vid bågskyttebanan.

Klubben har länge varit inställd på att få en inmutning i pissrännan i det nya kårhuset som tack för bidragen till kårhusinsamlingen. Lämpligen i form av en skylt där det skulle stå att en viss längd av rännan var skänkt av R.Å.S.O.P. Det blev ingen ränna men väl ett antal koppar. Efter sedvanlig omsorgsfull beredning tillverkade klubben 1989 en stilig skylt som någon kårhus-"nisse" monterade upp vid en av pisskopparna. Monteringen skedde dock med hjälp av dubbelhäftande tejp!!!! Resultatet blev givetvis att skylten försvann! Lämpligen ristas nästa skylt in i ett 2 ton:s titanblock som därefter muras in i herrummets vägg.

1990

I skrivande stund lever krocketklubben R.Å.S.O.P. alltjämt vidare som en välmående kamratförening. Nya medlemmar kommer in i lämplig takt (även om utförandet av inträdesproven för vissa drar ut på tiden) och vi ser nu fram emot ännu en säsong fylld av croqueringar, reserapporter och framför allt:
ETT JUBILEUM!