The following article was introduced in a student magazine in 1980. It gave more or less realistic advices on how to treat your croquet equipment, and the possible effects of using secondary equipment.

 Artikel i Lithanian, våren 1980

Med anledning av att krocketsäsongen närmar sig med en hastighet av 219 km/h är det dags för entusiaster att se över sin utrustning. En illa skött uppsättning av spelredskap kan spoliera en hel säsong, eller få en i övrigt god spelare att framstå som en verklig klåpare i en viktig match.

Krocketklubben R.Å.S.O.P. vill här ge några goda råd och anmaningar till intresserade lirare och andra. Dessutom vill vi varna för en klubba av dålig kvalitét som börjat dyka upp i Ryd.

Förberedelserna inför ett arrangemang av ett stort internationellt mästerskap börjar med plantering av gräsmattan minst 20 år i förväg. För mindre tävlingar går det bra att utnyttja en välklippt fotbollsplan. Undvik helst att spela då en fotbollsmatch pågår. Uppmärksamheten bör även skärpas om man spelar på bågskyttebanan i Rydsskogen. En rolig variant är terrängkrocket som kan spelas i stort sett överallt där man kan få ner bågarna.

Om bågarna ej skall användas under vintern bör de på hösten rengöras noga, varefter de insmörjes med vapenfett och därefter förvaras i en skinnpung.

Ändpinnar av metall genomgår samma behandling, medan sådana av trä sandpappras, spacklas och om så erfordras fernissas. Lägges i pappkartong och förvaras i rumstemperatur.

Kloten förvaras i trälåda eller speciellt klotställ. Rullas något varannan vecka för att behålla sin rundhet. Om oregelbundenheter ändå skulle uppstå kan dessa justeras med fil och sandpapper. Framåt vårkanten lackeras kloten. Ett par dagar före spel bör kloten förvaras utomhus, t ex på en balkong, för att få rätt fukthalt.

Klubban kräver öm omsorg och ägarens odelade kärlek. Klubbor av högsta kvalitét (såsom sådana från den numera nedlagda butiken "Slöjdis") betingar skyhöga belopp, och det finns exempel på R.Å.S.O.P.-spelare som offrat ett helt studielån på en klubba av gammalt fint märke. Ett sådant instrument måste ständigt vårdas och hållas i trim, men tål i gengäld de största påfrestningar och sviker aldrig sin ägare. Det kan i förbigående nämnas att 36 av världens 50 förnämligaste klubbor innehas av R.Å.S.O.P.-medlemmar. Att ge generella råd för skötseln av en sådan klubba är svårt eftersom varje klubba har sina personliga egenheter och i det närmaste mänskliga egenskaper.

Detta gäller naturligtvis ej de "låtsasklubbor" som köps i 4- eller 6-pack i varuhus och bensinmackar. Sådana går i regel sönder vid minsta beröring, men kan ofta förstärkas genom kraftig fernissning. Rengöring och inoljning med paraffinolja efter varje match, och helst också i spelpauser, ökar livslängden.

Som nämnts spelas det i Krocketklubben R.Å.S.O.P. oftast med material från gamla Slöjdis, dvs leverantören av krocketklubbornas Stradivarius. Eftersom sådana endast finns i begränsad mängd och numera knappt går att få för pengar har R.Å.S.O.P. nödgats inventera marknaden efter nya klubbor. Bland annat har vi undersökt en klubba som används officiellt av en annan förening här på orten. Resultaten var så skrämmande att vi känner det som en plikt att varna allmänheten:
ANVÄNDANDE AV DENNA KLUBBA, ELLER VISTELSE I NÄRHETEN AV PLATS DÄR SÅ SKER, ÄR FÖRENAT MED RISK FÖR LIV OCH FRAMFÖRALLT LEM.

Klubbskaftet prövades i Charpys slagtestmaskin och visade sig endast tåla en slagenergi på 50 J (jämför med en Slöjdis som garanteras tåla 475 J!). Följderna som denna svaghet kan få behöver knappast nämnas. Föreningen som använder dessa klubbor lär visserligen ha planer på att öka skaftets diameter från 25 till 35 mm, men gamla klubbor kommer troligen att fortsätta användas.

Klubbhuvudet visade sig ha god hållfasthet i längdriktningen då det pressades i trycktestmaskin, men sämre i tvärriktningen vilket medför dåligt fäste för skaftet. Detta verifierades också lätt eftersom huvudet med en enkel handrörelse kunde lossas från skaftet. Säkerhetsriskerna är uppenbara.

Även träffytans hårdhet undersöktes och uppvisade måttliga 0,03-0,07 HB.

R.Å.S.O.P. varnar således för denna klubba, men önskar i övrigt alla läsare en solig och varm krocketsäsong.

Bild 1. Charpys slagtestmaskin visade sig vara mycket användbar i krocketsammanhang. Här avslöjas den hemska sanningen om den klubba vi testade.

Bild 2. Här kan vi studera brottet lite mer ingående. Vi kan direkt se att klubban är minst sagt livsfarlig.